gif

Sve tajne iznajmljivanja vozila

Najam vozila je, danas, dostupan na skoro svakom mestu. Korisnik ima mogućnost velikog izbora, počevši od tipa i vrste automobila, potom dužine najma, mesta preuzimanja, plaćanja... Ali, da li baš svaki korisnik Rent-A-Kar usluga zna baš sve o najmu vozila? Retki su takvi ali bi trebali znati najosnovnije stvari. Pa, onda, krenimo redom: