gif

Da li je plač deo kulture?

U našoj kulturi je karakteristično da devojčice, kasnije odrasle žene, plaču kad su besne, kada „histerišu“, naiđu na prepreku, na frustraciju, na nezadovoljenje potreba, a dečaci, kasnije odrasli muškarci, besne, bivaju agresivni, namrgođeni, ljuti - kada su tužni, kada dožive gubitak nekoga ili nečega, svojih ciljeva, posla, uspeha...