gif

Uslovi korišćenja

Poslednje osveženje: 28. avgust 2019.

Hvala vam što koristite Srpskosrce.com. Ovi Uslovi korišćenja („Uslovi“) i naša Politika privatnosti regulišu vaše korišćenje proizvoda kompanije NAO MEDIA SYSTEMS DOO (dalje: NAO MEDIA SYSTEMS DOO), pa Bas molimo da ih pažljivo pročitate pre upotrebe portala „Srpske Srce“ i adekvatne mobilne aplikacije. Pored toga, Uslovi uključuju NAO MEDIA SYSTEMS DOO-ov poslovni ugovor (na adresi https://srpskosrce.com/about/terms), koji je ovde uključen referencom.

Koristeći portal i mobilnu aplikaciju „Srpsko Srce“, slažete se da se obavežete ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima, nemojte koristiti „Srpsko Srce“. Ako koristite „Srpsko Srce“ u ime organizacije (kao što je vaš poslodavac), slažete se sa ovim Uslovima za tu organizaciju i ukazujete na to da imate ovlašćenje da povežete tu organizaciju sa ovim Uslovima. U tom slučaju, “vi” i “vaš” će se odnositi na tu organizaciju.

S vremena na vreme, može da se desi da izmenimo Uslove. Ako je izmena materijalna, kao što smo odredili isključivo mi, obavestićemo vas (na primer putem e-pošte na adresu e-pošte povezanu sa vašim nalogom). Ostale promene mogu biti postavljene na naš blog, pa vas molimo da ga redovno proveravate. Najnovija verzija će uvek biti objavljena na našoj stranici „Uslovi“. Nastavljajući da koristite „Srpsko Srce“ nakon stupanja na snagu izmene, pristajete da budete u obavezi sa izmenjenim Uslovima. Ako se ne slažete s novim Uslovima, molimo Vas da prestanete da koristite „Srpsko Srce“.

Vaši podaci i odgovornosti

Da biste koristili “Srpsko Srce”, morate da kreirate nalog, bilo preko Srpskosrce.com ili preko svog naloga sa uslugom treće strane, kao što su Gugl ili Fejsbuk. U ovom drugom slučaju, vaš “Srpsko Srce” nalog će biti kreiran korišćenjem informacija koje ste dali za tu uslugu, kao što su vaše ime i adresa e-pošte i druge lične informacije koje nam vaše postavke privatnosti na toj usluzi dozvoljavaju da pristupimo.

“Srpsko Srce” možete koristiti samo ako imate 18 ili više godina starosti i nema nikakvih zakonskih prepreka da ga koristite.

Vi ste odgovorni za čuvanje lozinke koju koristite za pristup sajtu i mobilnoj aplikaciji “Srpsko Srce”. Lično ste odgovorni za bilo koju aktivnost na svom nalogu, bez obzira da li ste neku drugu osobu ovlastili za to ili ili ne. Odmah treba da obavestite “Srpsko Srce” o svakom neovlašćenom korištenju vašeg naloga.

Koristeći “Srpsko Srce”, dostavljate nam tekst, grafiku, slike, bideo materijal i druge informacije (“Vaš sadržaj”). Tom prilikom zadržavate puno vlasništvo nad svojim sadržajem. “Srpsko Srce” ne polaže pravo na vlasništvo nad vašim sadržajem. Međutim, vi ste takođe isključivo odgovorni za svoj sadržaj. Navedite da posedujete ili imate potrebna prava na sav sadržaj i da korišćenje vašeg sadržaja ne krši, pogrešno primenjuje ili krši prava treće strane na intelektualnu svojinu, ili prava na javnost ili privatnost, ili treću stranu dovodi u zabludu, ili dovodi do kršenja bilo kog važećeg zakona ili propisa.

Možete da uklonite sadržaj tako što ćete ga izbrisati. Međutim, u određenim slučajevima, neki od vaših sadržaja (kao što su dokumenti koje su napravili drugi koje ste doveli) možda neće biti u potpunosti uklonjeni i kopije vašeg sadržaja mogu nastaviti da postoje na sajtu i aplikaciji “Srpsko Srce”. Nismo odgovorni za uklanjanje ili brisanje (ili neuspeh da se ukloni ili izbriše) bilo koji od vašeg sadržaja.

“Srpsko Srce” – Prava intelektualne svojine

“Srpsko Srce” i njegovi izdavači isključivi su vlasnici sajta i mobilne aplikacije “Srpsko Srce”, uključujući sva povezana prava intelektualne svojine. Ovim prihvatate da je “Srpsko Srce” zaštićeno autorskim pravima, zaštitnim znakom i drugim zakonima Sjedinjenih Država, Srbije, država Evropske unije i svih ostalih stranih zemalja. Slažete se da nećete uklanjati, menjati ili prikrivati bilo koje autorsko pravo, žig, uslužni žig ili druga vlasnička prava ili obavesti sadržane u ili u sajtu i mobilnoj aplikaciji “Srpsko Srce”.

“Srpsko Srce” vam daje ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu za pregled, kopiranje i prikazivanje sadržaja “Srpsko Srce” isključivo u vezi sa vašim dozvoljenim korišćenjem sajta i mobilne aplikacije “Srpsko Srce”.

Opšte zabrane

Slažete se da nećete pokušati i/li uraditi bilo šta od sledećeg:

 • Ispitati, skenirati ili testirati ranjivost bilo kojeg “Srpsko Srce” sistema ili mreže ili kršiti bilo koje mere sigurnosti ili provere autentičnosti;
 • pristupiti, manipulisati ili koristiti nejavna područja sajta i mobilne aplikacije “Srpsko Srce”, kompjuterskog sistema “Srpsko Srce” ili sistema tehničke isporuke provajdera “Srpsko Srce”;
 • Dešifrovati, dekompilirati, rastaviti ili koristiti obrnuti inženjering bilo kojeg softvera koji se koristi za rad sajta ili mobilne aplikacije “Srpsko Srce”;
 • ometati ili pokušati da ometate pristup bilo kog korisnika, hosta ili mreže, uključujući slanje virusa, preopterećenje, poplave, spamovanje ili bombardovanje poštom u mobilnoj aplikaciji i/li sajtu “Srpsko Srce”;
 • Pristupiti ili pretraživati sajt i/li mobilnu aplikciju “Srpsko Srce” ili preuzmati bilo koju intelektualnu imovinu sa sajta i/li mobilne aplikacije “Srpsko Srce” upotrebom bilo kojeg agregata, softvera, alata, agenta, uređaja ili mehanizma (uključujući paukove, robote, alate za indeksiranje, alate za rudarenje podataka ili slično) osim naših javno podržanih interfejsa;
 • Postaviti zlonamerni softver ili koristiti “Srpsko Srce” za distribuciju malvare-a;
 • Slati bilo kakve neželjene komunikacije, promocije, reklame, objave ili spamove;
 • Slati izmenjene, obmanjujuće ili lažne informacije o izvoru, identitetu izvora, uključujući „lažiranje“ ili „fišing“;
 • Objaviti ili preneti bilo kakvu lažnu ili obmanjujuću informaciju/objavu, ili onu koja krši prava drugih;
 • oponašati ili pogrešno predstavljati vaše povezanosti sa bilo kojom osobom ili entitetom;
 • Povrediti privatnost drugih;
 • Povrediti bilo koji važeći zakon ili propis; ili
 • Podstičite ili omogućite bilo kojoj drugoj osobi da uradi bilo šta od gore navedenog.

Iako nismo obavezni da pratimo ili koristimo “Srpsko Srce” ili vaš sadržaj ili da pregledamo ili uredimo bilo koji vaš sadržaj ili intelektualno vlasništvo drugih korisnika Srpskosrca, imamo pravo da to učinimo u svrhu rada sajta i/li mobilne aplikacije “Srpsko Srce”, obezbediti usaglašenost sa ovim Uslovima, ili u skladu sa važećim zakonom ili drugim zakonskim propisima/zahtevima. Zadržavamo pravo, ali nismo obavezni, da uklonimo ili onemogućimo pristup bilo kom od vaših sadržaja, u bilo koje vreme i bez najave, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ako mi, po sopstvenom nahođenju, smatramo da je bilo koji od vaših sadržaja neprikladnim ili kršenjem ovih Uslova. Imamo pravo da istražimo kršenja ovih Uslova ili ponašanja koja utiču na rad i sadržaj sajta i/li mobilne aplikacije “Srpsko Srce”. Možemo se, takođe, konsultovati i sarađivati sa organima reda i javnog gonjenja u cilju procesuiranja korisnika koji krše zakon.

DMCA / Pravila o autorskim pravima

Poštujemo zakon o autorskim pravima i očekujemo od vas da uradite isto. Naša politika je da ukinemo one naloge koji svesno krše ili za koje se veruje da svesno krše prava vlasnika autorskih prava. Za više informacija pogledajte Politiku DMCA za “Srpsko Srce” (na adresi https://Srpskosrce.com/about/dmca).

Otkaz

Možemo suspendovati sajt i/li mobilnu aplikaciju “Srpsko Srce” ili prekinuti vaš pristup SrpskomSrcu, po sopstvenom nahođenju, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Na primer, možemo da vam obustavimo ili prekinemo korišćenje sajta i mobilne aplikacija ako se ne pridržavate ovih Uslova, ili koristiti “Srpsko Srce” na bilo koji način koji bi nam uzrokovao pravnu odgovornost ili ometali druge korisnike sajta i/li aplikacije “Srpsko Srce”. Ako vam obustavimo ili ukinemo nalog, pokušaćemo da vas obavestimo unapred i pomognemo vam da dođete do podataka, iako mogu postojati neki slučajevi (na primer, ponavljajući ili flagrantno kršenje ovih Uslova, sudski nalog ili opasnost za druge korisnike) gde ga možemo odmah suspendovati. Možete da otkažete svoj nalog u bilo kom trenutku slanjem e-mejla na legal@srpskosrce.com

Izjava o odgovornosti

INTELEKTUALNO SVOJSTVO SAJTA I MOBILNE APLIKACIJE “SRPSKO SRCE” ILI NAŠIH NOSILACA LICENCE OBEZBEĐENO JE PO PRINCIPU „KAKVO JESTE“ BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE. BEZ OGRANIČAVANJA NAVEDENOG, BEZ IZUZETKA OGRANIČAVAMO SVAKU IMPLICIRANU GARANCIJU PROIZVODNJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, MIRNO UČEŠĆE I NEPOVRATNOST I BILO KOJE GARANCIJE KOJE TREBAJU ILI SE KORISTE ZA TRGOVINU. NE DAJEMO GARANCIJU KOJA ĆE “SRPSKO SRCE” DOVESTI U SITUACIJU DA VAŠE ZAHTEVE ISPUNJAVA BESPOGOVORNO ILI ĆE LIČNE PODATKE DA VAM STAVI NA RASPOLAGANJE NA BAZI NEPREKIDENOG, SIGURNOG ILI BEZGREŠNOG STAVA. NE DAJEMO JAMSTVO U VEZI SA KVALITETOM, TOČNOŠĆU, PRAVILNOSTIMA, ISTINITOSTI, POTPUNOSTI ILI POUZDANOSTI NAŠE INTELEKTUALNE SVOJINE.

Odšteta

Oslobodićete i zadržati “Srpsko Srce” i njegove službenike, direktore, zaposlenike i agente od i protiv bilo kakvih potraživanja, sporova, zahteva, odgovornosti, štete, gubitaka, troškova i izdataka, uključujući, bez ograničenja, razumne pravne i računovodstvene naknade, nastale iz ili na bilo koji način povezan sa (1) vašim pristupom ili upotrebom sajta i/li mobilne aplikacije “Srpsko Srce” ili intelektualne svojine naših davaoca licence; (2) Vaš sadržaj; ili (3) vaše kršenje ovih Uslova.

Ograničenje od odgovornosti

NISU “SRPSKO SRCE” NI BILO KOJE DRUGE STRANE U KREIRANJU, PROIZVODNJI ILI ISPORUČIVANJU PROIZVODA “SRPSKO SRCE”, UKLJUČUJUĆI NAŠE LICENCE, ODGOVORNE ZA BILO KOJE INCIDENTE, POSEBNE, PRIMERNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI, GUBITAK PODATAKA ILI SISTEM NEDOSTATAK ILI TROŠKOVI ZAMENA USLUGA IZVAN ILI U POVEZIVANJU SA OVIM USLOVIMA ILI OD UPOTREBE ILI NEMERLJIVOSTI KORIŠĆENJA INTELEKTUALNE SVOJINE SAJTA I/LI MOBILNE APLIKACIJE “SRPSKO SRCE” ILI NAŠIH LICENCI, OSTALIH PRAVNIH TEORIJA I BILO ILI NE “SRPSKO SRCE” JE OBAVEŠTENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE, ČAK I AKO JE OSTVARENA OGRANIČENA POMOĆ ZA NAVEDENO DA SE OSTAJE OD NJEGOVE OSNOVNE SVRHE. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, TAKO GORNJE OGRANIČENJE NE MOŽETE PRIMENITI NA VAS.

U SVAKOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST NEĆE BITI PRIMENJENA NA “SRPSKO SRCE” IZA ILI U POVEZANJU SA OVIM USLOVIMA ILI OD KORIŠĆENJA ILI NEOBVEZNOSTI KORIŠĆENJA SRPSKOGSRCA ILI PRISTUPA VAŠEM SADRŽAJU. AKO NISTE IMALI BILO KOJE OBAVEZE PLAĆANJA PREMA SAJTU I/LI MOBILNOJ APLIKACIJI “SRPSKO SRCE”, KAO PRIMENJIVO. OGRANIČENJA OŠTEĆENJA OSNOVNI SU ELEMENTI OSNOVE IZMEĐU SAJT I MOBILNE APLIKACIJE “SRPSKO SRCE” I VAS.

Uprkos rezoluciji

Nadležno pravo

Ovi Uslovi i bilo koje aktivnosti koje se na njih odnose će biti regulisane zakonima Republike Srbije, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Sporazum o arbitraži

Vi i “Srpsko Srce” se slažete da će svaki spor, tužba ili spor koji proizlazi iz ili u vezi sa ovim Uslovima ili kršenjem, prestankom, izvršenjem, tumačenjem ili valjanošću ili upotrebom sajta i/li aplikacije “Srpsko Srce” (kolektivno, „Sporovi“) biti rešeni obavezujućom arbitražom, osim što svaka strana zadržava pravo: (1) da podnese pojedinačnu tužbu u sudu za sporove male vrednosti i (2) da traži sudsku zabranu ili drugo pravično oslobađanje u nadležnom sudu radi sprečavanja stvarnog ili ugroženog kršenja, pronevere ili kršenja autorska prava, zaštitnih znakova, poslovne tajne, patenata ili drugih prava intelektualne svojine (akcija opisana u prethodnoj klauzuli (2), „Zaštita prava intelektualne svojine“). Isključiva nadležnost i mesto bilo koje aktivnosti zaštite IP-a biće državni i savezni sudovi koji se nalaze u Srbiji, a svaka od stranaka se odriče bilo kakvog prigovora na nadležnost i mesto održavanja takvih sudova. Prihvatate i slažete se da se vi i “Srpsko Srce” odriču prava na suđenje od strane porote ili da učestvujete kao tužilac ili član klase u bilo kojoj navodnoj klasnoj radnji ili zastupničkom postupku. Osim toga, osim ako se vi i “Srpsko Srce” drugačije pisano ne složite, arbitar ne može objediniti zahteve više od jedne osobe i ne može na drugi način predsedavati bilo kojim oblikom bilo kojeg postupka u klasi ili predstavništvu. Ako se ovaj specifični paragraf smatra neprovedivim, onda će celina ovog odeljka „Rešavanje sporova“ biti smatrana nevažećom. Osim u slučaju predviđenom u prethodnoj rečenici, odeljak „Rešavanje sporova“ će preživeti bilo kakvo raskidanje ovih Uslova.

Pravila o arbitraži

Arbitražu će voditi srpski arbitri koje odredi Sud u Srbiji – Beogradu u skladu sa Pravilima o trgovinskoj arbitraži i dodatnim procedurama za sporove vezane za potrošače, a zatim na snazi, osim ako je modifikovana ovim „rešavanjem sporova“ sekcija.

Arbitražni proces

Strana koja želi da inicira arbitražu mora dati drugoj strani pismeni zahtev za arbitražu kao što je navedeno u pravilima AAA. Arbitar (sudski veštak) će biti lice koji ima dozvolu za obavljanje ove delatnosti i biće izabran od strane suda iz spiska sudskih veštaka.

Lokacija i postupak arbitraže

Osim ako se vi i “Srpsko Srce” ne dogovorite drugačije, arbitraža će se voditi u mestu sedišta NAO MEDIA SYSTEMS DOO-a. Ako vaš zahtev ne prelazi dinarsku protivvrednost od 10.000 američkih dolara, arbitraža će se voditi isključivo na osnovu dokumenata koje vi i “Srpsko Srce” predate arbitru, osim ako ne zatražite saslušanje ili ako arbitar utvrdi da je potrebno saslušanje. Ako vaš zahtev prelazi 10.000 američkih dolara, vaše pravo na saslušanje biće određeno pravilima suda.

Odluka arbitra (sudskog veštaka)

Arbitar (sudski veštak) će doneti odluku u roku koji je određen u pravilima suda. Odluka arbitra (sudskog veštaka) će uključiti bitne nalaze i zaključke na kojima je arbitar (sudski veštak) zasnovao odluku. Presuda o arbitražnoj odluci može se podneti bilo kom sudu koji ima tu nadležnost. Dodela štete mora biti u skladu sa uslovima iz gornjeg odeljka „Ograničenje odgovornosti“ u vezi sa vrstama i iznosima štete za koje se stranka može smatrati odgovornom. Arbitar (sudski veštak) može dodeliti deklaratornu ili sudsku zabranu samo u korist tužioca i samo u onoj meri u kojoj je to potrebno da bi se pružila pomoć koja je opravdana pojedinačnim zahtevom tužioca. Ako pobedite u arbitraži, imate pravo na refundaciju/isplatu advokatskih naknada i troškova, u obimu predviđenom važećim zakonom. “Srpsko Srce” neće tražiti, i ovime se odriče svih prava koje može imati po važećem zakonu za povrat, advokatske naknade i troškove ako pobedi u arbitraži.

Troškovi i naknade

Vaša je dužnost i odgovornost da platite bilo kakve takse za podnošenje administrativne i arbitražne takse kao što je navedeno u Pravilima. Međutim, ako vaš zahtev za nadoknadu štete ne prelazi protivdinarsku vrednost od 75.000 dolara na dan podnođenja zahteva, “Srpsko Srce” će platiti sve takse, osim ako arbitar ne utvrdi da je ili vaš zahtev ili rešenje traženo u vašem zahtevu za arbitražu bilo neozbiljno ili je doneseno zbog neopravdanog cilja.

Izmene

Bez obzira na odredbe gornjeg odeljka „Izmene“, ako “Srpsko Srce” promeni ovaj deo „Rešavanje sporova“ nakon datuma kada ste prvi put prihvatili ove Odredbe (ili prihvatili bilo koje naknadne izmene ovih Uslova), možete odbiti bilo koju takvu promenu tako što ćete nam poslati pisano obaveštenje (uključujući e-mejlom na legal@Srpskosrce.com) u roku od 30 dana od datuma kada je takva promena stupila na snagu, kao što je naznačeno u datumu „Poslednje ažuriranje“ ili u datumu e-mejla pristiglog od strane NAO MEDIA SYSTEMS DOO-a da vas obavestite o takvoj promeni. Odbijanjem bilo kakve izmene, slažete se da ćete prihvatiti arbitražu bilo kojeg Spora između Vas i NAO MEDIA SYSTEMS DOO-a u skladu sa odredbama ovog odeljka „Rešavanje sporova“ od datuma kada ste prvi put prihvatili ove Uslove (ili prihvatili naknadne izmene ovih Uslova).

Opšti uslovi

Ovi Uslovi čine celokupno i ekskluzivno razumevanje i sporazum između NAO MEDIA SYSTEMS DOO-a i Vas u vezi sa sajtom i/li mobilnom aplikacijom “Srpsko Srce”, i ovi Uslovi zamenjuju i zamenjuju sve prethodne usmene ili pisane dogovore ili sporazume između NAO MEDIA SYSTEMS DOO-a i Vas u vezi sajta i/li mobilne aplikacije “Srpsko Srce”, osim ako postanete poslovni partner ili saradnik sata i/li mobilne aplikacije “Srpsko Srce”. Ugovorom, bilo pre ili nakon razmatranja ovih Uslova, uslovi i uslovi Poslovnog sporazuma će se regulisati bilo kojom suprotnom odredbom. Ako iz bilo kog razloga nadležni sud utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova nevažeća ili neprovediva, ta odredba će se izvršiti u najvećoj mogućoj meri, a ostale odredbe ovih Uslova će ostati u punoj snazi i dejstvu.

Ove Uslove ne možete prenositi ili prenositi po zakonu ili na drugi način, bez prethodnog pisanog pristanka NAO MEDIA SYSTEMS DOO-a. Svaki pokušaj da dodelite ili prenesete ove Uslove, bez takve saglasnosti, biće ništavan i bez efekta. “Srpsko Srce” može slobodno dodeliti ili preneti ove Uslove bez ograničenja. U skladu sa gore navedenim, ovi Uslovi će obavezivati i primenjivati u korist stranaka, njihovih naslednika i ovlašćenih lica.

Sva obaveštenja ili druga saopštenja koja pruža “Srpsko Srce” u skladu s ovim Uslovima, uključujući one u vezi s izmenama ovih Uslova, daće se: (1) od “Srpsko Srce” putem e-pošte; ili (2) postavljanjem na našu veb stranicu. Za obaveštenja koja se dostavljaju elektronskom poštom, datum prijema će se smatrati datumom kada je takvo obaveštenje dostavljeno.

Neuspeh Srpskogsrca da sprovede neko pravo ili odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Odricanje od bilo kojeg takvog prava ili odredbe stupa na snagu samo ako je u pisanom obliku i potpisano od strane ovlašćenog predstavnika NAO MEDIA SYSTEMS DOO-a. Osim ako je izričito navedeno u ovim Uslovima, korišćenje bilo koje strane bilo kog njegovog pravnog leka pod ovim Uslovima neće uticati na druge pravne lekove pod ovim Uslovima ili na drugi način.

Kontakt informacije

Ako imate pitanja u vezi sa ovim Uslovima, kontaktirajte nas na info@srpskosrce.com

USLOVI KORIŠĆENJA OBJAVA

Registrovani korisnici portala i mobilne aplikacije srpskosrce.com imaju mogućnost da – uz jednokratnu uplatu naknade za svaku od objava – postave ličnu objavu u istoimenoj rubrici koja ima dve podkategorije:
1) čestitke – namenjene za objave povodom srećnih događaja i
2) umrlice/pomeni, u sećanje svih onih koji više nisu među nama.

Svaki korisnik koji želi da postavi bilo koju objavu u ovoj rubrici i njenim podkategorijama, obavezuje se pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će uneti i objaviti potpuno tačne i istinite podatke kao i fotografiju (ukoliko to želi).

Redakcija portala i mobilne aplikacije srpskosrce.com kao i izdavač NAO Medija Sistems i svi angažovani u produkciji sadržaja za istoimeni portal i mobilnu aplikaciju kao i sve prateće aktivnosti neophodne za normalno funkcionisanje izdavača i portala/mobilne alikacije, ograđuju se i u potpunosti odriču bilo koje i bilo kakve lične i pravne odgovornosi za (ne)istinitost, (ne)ispravnost i verodostojnost objavljenih podataka odnosno fotografija, kao i za povredu privatnosti bilo koje ličnosti, emotivne lomove, bilo koje štete nastale objavom neistinitih, neispravnih i neadekvatnih podataka o bilo kojoj osobi i/li događaju, u bilo kom vremenskom periodu.

Registrovani korisnik koji koristi usluge rubrike Objave nastavkom njenog korišćenja bezuslovno prihvata sve uslove korišćenja kao i svaku krivičnu i/li materijalnu odgovornost koja proistekne iz zloupotrebe rubrike, netačnih podataka unetih u obavezna i neobavezna polja, neispravnih podataka unetih u obavezna i neobavezna polja, podataka koji nisu verodostojni kao i fotografija koje prikazuju neku drugu osobu i/li maloletno lice koje nije predmet Objave.

Korisnik koji postavlja Objavu, samim činom postavke Objave, potvrđuje da ima pravo i/li saglasnost osobe na fotografiji i/li njenih povezanih lica da tu konkretnu fotografiju upotrebi u svrhu Objave, bez obzira da li je lice na fotografiji maloletno ili punoletno. Korisnik koji postavlja Objavu se obavezuje da neće zloupotrebiti fotografiju niti postaviti Objavu sa eksplicitnim sadržajem nasilja, seksa, neprikladnog ponašanja i/li bilo kog drugog vida društveno neprihvatljivog ponašanja u javosti.

Redakcija portala i mobilne aplikacije srpskosrce.com i njenog izdavača NAO Medija Sistems se u potpunosti ograđuje od svake odgovornosti (materijalne i nematerijalne) za zlonamernu objavu podataka vezanih za bilo koju javnu ličnost iz sveta umetnosti, sporta, politike i bilo kog drugog vida javnog života, kao i za svaku od mogućih posledica koje proizilaze iz neadrkvatnog i nedozvoljenog korišćenja rubrike Objave od strane Korisnika.

Registrovani korisnik koji koristi usluge koje nudi rubrika Obajve, obavezuje se da će u tražena polja uneti isključivo istinite i tačne podatke kao i pripadajuću fotografiju koja prikazuje lice u predmetu. Registrovni korisnik, takođe, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću na sebe prihvata sve posledice i svaku materijalnu, nematerijalnu i krivičnu odgovornost koje nastanu usled kršenja pravila korišćenja rubrike Objave i u potpunosti oslobađa bilo koje odgovornosti i/li gonjenja bilo kog lica povezanog sa privrednim društvom NAO Medija Sistems zaposlenih u toj medijskoj kući i članova kolegijuma i redkcije portala i mobilne aplikacije srpskosrce.com.

Korisnik se, takođe, obavezuje da će pre uplate jednokratne naknade za objavljivanje i same objave, obaviti pregled i izvršiti neophodne izmene i/li ispravke u unetom materijalu, čime po još jedan put prhvata i potvrđuje sve uslove korišćenja rubrike Objave.

Osoba koja postavlja Objavu je samim njenim korišćenjem saglasna da redakcija po slobodnoj volji ukloni već postavljenu Objavu ili spreči njeno publikovanje ukoliko posumnja da postoji bilo koji element zloupotrebe i to bez obaveze da izvrši povraćaj eventualno uplaćene naknade za publikovanje Objave.