gif

Услови постављања објаве

Регистровани корисници портала и мобилне апликације srpskosrce.com имају могућност да – уз једнократну уплату накнаде за сваку од објава – поставе личну објаву у истоименој рубрици која има две подкатегорије:

1) честитке – намењене за објаве поводом срећних догађаја (услуга у фази израде) и
2) умрлице/помени, у сећање свих оних који више нису међу нама.

Сваки корисник који жели да постави било коју објаву у овој рубрици и њеним подкатегоријама, обавезује се под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће унети и објавити потпуно тачне и истините податке као и фотографију (уколико то жели).

Редакција портала и мобилне апликације srpskosrce.com као и издавач NAO MEDIA SYSTEMS DOO (даље: NAO MEDIA SYSTEMS DOO) и сви ангажовани у продукцији садржаја за истоимени портал и мобилну апликацију као и све пратеће активности неопходне за нормално функционисање издавача и портала/мобилне аликације, ограђују се и у потпуности одричу било које и било какве личне и правне одговорноси за (не)истинитост, (не)исправност и веродостојност објављених података односно фотографија, као и за повреду приватности било које личности, емотивне ломове, било које штете настале објавом неистинитих, неисправних и неадекватних података о било којој особи и/ли догађају, у било ком временском периоду.

Регистровани корисник који користи услуге рубрике Објаве наставком њеног коришћења безусловно прихвата све услове коришћења као и сваку кривичну и/ли материјалну одговорност која проистекне из злоупотребе рубрике, нетачних података унетих у обавезна и необавезна поља, неисправних података унетих у обавезна и необавезна поља, података који нису веродостојни као и фотографија које приказују неку другу особу и/ли малолетно лице које није предмет Објаве.

Корисник који поставља Објаву, самим чином поставке Објаве, потврђује да има право и/ли сагласност особе на фотографији и/ли њених повезаних лица да ту конкретну фотографију употреби у сврху Објаве, без обзира да ли је лице на фотографији малолетно или пунолетно. Корисник који поставља Објаву се обавезује да неће злоупотребити фотографију нити поставити Објаву са експлицитним садржајем насиља, секса, неприкладног понашања и/ли било ког другог вида друштвено неприхватљивог понашања у јавости.

Редакција портала и мобилне апликације srpskosrce.com и њеног издавача NAO MEDIA SYSTEMS DOO се у потпуности ограђује од сваке одговорности (материјалне и нематеријалне) за злонамерну објаву података везаних за било коју јавну личност из света уметности, спорта, политике и било ког другог вида јавног живота, као и за сваку од могућих последица које произилазе из неадркватног и недозвољеног коришћења рубрике Објаве од стране Корисника.

Регистровани корисник који користи услуге које нуди рубрика Обајве, обавезује се да ће у тражена поља унети искључиво истините и тачне податке као и припадајућу фотографију која приказује лице у предмету. Регистровни корисник, такође, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на себе прихвата све последице и сваку материјалну, нематеријалну и кривичну одговорност које настану услед кршења правила коришћења рубрике Објаве и у потпуности ослобађа било које одговорности и/ли гоњења било ког лица повезаног са привредним друштвом NAO MEDIA SYSTEMS DOO запослених у тој медијској кући и чланова колегијума и редкције портала и мобилне апликације srpskosrce.com.

Корисник се, такође, обавезује да ће пре уплате једнократне накнаде за објављивање и саме објаве, обавити преглед и извршити неопходне измене и/ли исправке у унетом материјалу, чиме по још један пут прхвата и потврђује све услове коришћења рубрике Објаве.

Особа која поставља Објаву је самим њеним коришћењем сагласна да редакција по слободној вољи уклони већ постављену Објаву или спречи њено публиковање уколико посумња да постоји било који елемент злоупотребе и то без обавезе да изврши повраћај евентуално уплаћене накнаде за публиковање Објаве.