gif

Uslovi postavljanja objave

Registrovani korisnici portala i mobilne aplikacije srpskosrce.com imaju mogućnost da – uz jednokratnu uplatu naknade za svaku od objava – postave ličnu objavu u istoimenoj rubrici koja ima dve podkategorije:

1) čestitke – namenjene za objave povodom srećnih događaja (usluga u fazi izrade) i
2) umrlice/pomeni, u sećanje svih onih koji više nisu među nama.

Svaki korisnik koji želi da postavi bilo koju objavu u ovoj rubrici i njenim podkategorijama, obavezuje se pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će uneti i objaviti potpuno tačne i istinite podatke kao i fotografiju (ukoliko to želi).

Redakcija portala i mobilne aplikacije srpskosrce.com kao i izdavač NAO MEDIA SYSTEMS DOO (dalje: NAO MEDIA SYSTEMS DOO) i svi angažovani u produkciji sadržaja za istoimeni portal i mobilnu aplikaciju kao i sve prateće aktivnosti neophodne za normalno funkcionisanje izdavača i portala/mobilne alikacije, ograđuju se i u potpunosti odriču bilo koje i bilo kakve lične i pravne odgovornosi za (ne)istinitost, (ne)ispravnost i verodostojnost objavljenih podataka odnosno fotografija, kao i za povredu privatnosti bilo koje ličnosti, emotivne lomove, bilo koje štete nastale objavom neistinitih, neispravnih i neadekvatnih podataka o bilo kojoj osobi i/li događaju, u bilo kom vremenskom periodu.

Registrovani korisnik koji koristi usluge rubrike Objave nastavkom njenog korišćenja bezuslovno prihvata sve uslove korišćenja kao i svaku krivičnu i/li materijalnu odgovornost koja proistekne iz zloupotrebe rubrike, netačnih podataka unetih u obavezna i neobavezna polja, neispravnih podataka unetih u obavezna i neobavezna polja, podataka koji nisu verodostojni kao i fotografija koje prikazuju neku drugu osobu i/li maloletno lice koje nije predmet Objave.

Korisnik koji postavlja Objavu, samim činom postavke Objave, potvrđuje da ima pravo i/li saglasnost osobe na fotografiji i/li njenih povezanih lica da tu konkretnu fotografiju upotrebi u svrhu Objave, bez obzira da li je lice na fotografiji maloletno ili punoletno. Korisnik koji postavlja Objavu se obavezuje da neće zloupotrebiti fotografiju niti postaviti Objavu sa eksplicitnim sadržajem nasilja, seksa, neprikladnog ponašanja i/li bilo kog drugog vida društveno neprihvatljivog ponašanja u javosti.

Redakcija portala i mobilne aplikacije srpskosrce.com i njenog izdavača NAO MEDIA SYSTEMS DOO se u potpunosti ograđuje od svake odgovornosti (materijalne i nematerijalne) za zlonamernu objavu podataka vezanih za bilo koju javnu ličnost iz sveta umetnosti, sporta, politike i bilo kog drugog vida javnog života, kao i za svaku od mogućih posledica koje proizilaze iz neadrkvatnog i nedozvoljenog korišćenja rubrike Objave od strane Korisnika.

Registrovani korisnik koji koristi usluge koje nudi rubrika Obajve, obavezuje se da će u tražena polja uneti isključivo istinite i tačne podatke kao i pripadajuću fotografiju koja prikazuje lice u predmetu. Registrovni korisnik, takođe, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću na sebe prihvata sve posledice i svaku materijalnu, nematerijalnu i krivičnu odgovornost koje nastanu usled kršenja pravila korišćenja rubrike Objave i u potpunosti oslobađa bilo koje odgovornosti i/li gonjenja bilo kog lica povezanog sa privrednim društvom NAO MEDIA SYSTEMS DOO zaposlenih u toj medijskoj kući i članova kolegijuma i redkcije portala i mobilne aplikacije srpskosrce.com.

Korisnik se, takođe, obavezuje da će pre uplate jednokratne naknade za objavljivanje i same objave, obaviti pregled i izvršiti neophodne izmene i/li ispravke u unetom materijalu, čime po još jedan put prhvata i potvrđuje sve uslove korišćenja rubrike Objave.

Osoba koja postavlja Objavu je samim njenim korišćenjem saglasna da redakcija po slobodnoj volji ukloni već postavljenu Objavu ili spreči njeno publikovanje ukoliko posumnja da postoji bilo koji element zloupotrebe i to bez obaveze da izvrši povraćaj eventualno uplaćene naknade za publikovanje Objave.