gif

Istorijat parfema

Da li ste znali da je reč parfem nastala od latinske reči „per-fumum“, što znači „kroz dim“?