gif

Исус из Назарета

О оснивачу хришћанства, Исусу из Назарета, нема много историјских података. Скупљени су сви списи његових следбеника па канонизовани у Нови завет. Ево како је то изгледало...