gif

Istorija naroda

Mesto odakle je krenuo Prvi srpski ustanak – Marićevića jaruga

Prvi srpski ustanak je jako bitan događaj u istoriji Srba. Zato, svaki Srbin ima pravo i moralnu obavezu da zna osnovne činjenice u vezi sa tim. Onda, krenimo redom…

Više informacija

Seča knezova

Sasvim slučajno jedno pismo je palo u ruke dahijama, koji su tek tada uvideli kakva je situacija u Beogradskom pašaluku

Više informacija

Vladavina dahija

Stanje u pašaluku stvoreno janjičarskim terorom je uticalo na ujedinjenje svih srpskih društvenih snaga (seljačke mase, starešinski i trgovački sloj) da se dignu na ustanak

Više informacija

Povratak dahija

Proterani janjičari našli su utočište u Vidinu, tačnije kod sina vidinskog ajana Osmana Pazvan-oglua, koji je bio zaslužan, najverovatnije po nagovoru janjičara, za napad na nahije beogradskog pašaluka

Više informacija

Stanje u Beogradskom pašaluku pred Prvi srpski ustanak

Svištovskim mirom okončan je poslednji austrijsko-turski rat koji se vodio od 1788. do 1791. Godine. Srbi su kao frajkori aktivno učestvovali na strani Austrije

Više informacija

Prvi srpski ustanak – kada se odigrao i šta je bio povod?

Prvi srpski ustanak je bio ustanak Srba u Smederevskom sandžaku i okolnih šest nahija. Srbi su ustali protiv Turaka u periodu od 14. februara 1804. do 7. oktobra 1813. godine….

Više informacija

Istorija književnosti

Stari Sloveni su prvo govorili praslovenskim jezikom. Prapostojbina Slovena prostirala se između reka Visle, Odre i Labe. Slovenski jezici se dele u tri velike grupe: 1) Zapadnoslovenski jezici 2) Južnoslovenski…

Više informacija