gif

Maternji jezik

Srpska azbuka kroz vreme – jedinstveno ćirilično pismo

Srpski jezik se, među lingvistima, smatra prilično teškim za učenje i govor. Razlog tome je složena ali tačno određena gramatika, koja ne dozvoljaava da se izgovorena reč i rečenica mogu…

Više informacija

Istorija srpskog jezika

Verovali ili ne, srpski jezik govori više od 12 miliona ljudi širom sveta. U ovoj rubrici ćemo da se bavimo poreklom srpskog jezika, njegovim nastankom, ljudima koji su ga razvijali…

Više informacija