gif

Pravila kviza

Kviz znanja je dodatna motivacija i zabava za sve pretplatnike na mobilnu aplikaciju i veb portal srpskosrce.com. Želja nam je da našim premijum korisnicima pružimo mogućnost da uz zabavu i upoznavanje novih tema i sadraja dođu u priliku da nešto dobiju za uzvrat.

Dakle, u sklopu našeg medijskog sistema kreirali smo kviz znanja – upravo za Vas, naše drage zemljake i čitaoce/gledaoce. Kviz znanja je zamišljen tako da se odgovori na sva postavljena pitanja već nalaze u člancima i/li video snimcima objavljenim na našim stranama u periodu između dva ciklusa kviza znanja. Na Vama je samo da ih pažljivo iščitate i pregledate, pa će se odgovori nametnutu sami po sebi.

Svaki novi ciklus će blagovremeno da bude najavljen – kada počinje i kada se završava. Pitanja su istobetna za svakog učesnika i formirana su tako da budu jasna i nedvosmislena.

Svaki set pitanja je takav da se na njih odgovara označavanjem odgovora za koji učesnik smatra da je tačan – pod a), b) v) ili g).

Konačni rezultat se dobija tako što se u obzir za bodovanje uzima tačnost odgovora i brzina kojim se na postavljena pitanja odgovara. Za svako pitanje učesnik ima određeno vreme za koje je potrebno da da tačan odgovor, i koje se odbrojava unazad i jasno je vidljivo na ekranu tokom davanja odgovora.

Ukoliko učesnik isključi pretraživač odnosno mobilnu aplikaciju tokom odgovaranja na pitanja, da bi se sprečila bilo kakva zloupotreba – učesnik će moći da nastavi dalje sa rešavanjem kviza ali će se pitanje na kome je napravljena „pauza“ biti računato kao netačan odgovor sa maksimalnim vremenom iskorišćenim za odabir odgovora.

Ko sve ima pravo učešća u kvizu znanja?

Pravo učešća imaju svi premijum pretplatnici na mobilnu aplikaciju srpskosrce.com, odnosno sa svakog naloga može da se učestvuje samo jedanput po započetom kolu kviza. Kviz će da se organizuje na mesečnom nivou, potom kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem.

Svi premijum pretplatnici će blagovremeno da budu obavešteni o detaljima narednog kola, bilo objavom na mobilnoj aplikaciji i veb portalu, bilo direktno na adresu elektronske pošte koje je pretplatnik upisao kao kontakt prilikom registracije odnosno prijave na pretplatu za mobilnu aplikaciju i veb portal srpskosrce.com.

Rastom kategorije uvećavaće se vrednost nagrada zasluženih znanjem, pa će, shodno tome, godišnja nagrada biti najvrednija. Detalji vezani za nagradni fond kviza znanja biće objavljivani na početku svakog novog ciklusa nagradnog kviza znanja.

Pravo učešća imaju svi pretplatnici i članovi njihovih porodica stariji od 18 godina i to po sistemu „koliko premijum naloga – toliko prilika za učešće u jednom kolu“.

Pravo na učešće u kvizu znanja ukida se zaposlenima u NAO MEDIA SYSTEMS DOO-u (organizatoru i kreatoru kviza znanja), članovima njihovih porodica, bliskim saradnicima i svima koji učestvuju u lancu organizacije, obezbeđivanja nagradnog fonda i realizacije kviza znanja.

Da li postoje još neke kategorije kviza?

Da! Za potrebe promocije portala i mobilne aplikacije, redakcija može da pripremi i sprovede vanredni kviz namenjen svim zainteresovanim učesnicima. Za razliku od standardnog kviza namenjenog premijum korisnicima, promotivni kviz znanja funkcioniše po istom principu što se tiče bodovanja, ali se razlikuje po sledećim stavkama/kriterijumima:

  • Učešće u promotivnom kvizu znanja mogu da uzmu svi zainteresovani igrači, bez obzira da li su gosti, registrovani ili premijum članovi
  • Pitanja u promotivnom kvizu znanja nisu direktno vezana za sadržaj portala i mobilne aplikacije, već imaju više zabavni karakter
  • Nagrade predviđene za promotivni kviz znanja se razlikuju od onih rezervisanih za standardni kviz znanja namenjen premijum članovima, te podrazumevaju ukupno 10 nagrada, i to: za prvo mesto godišnje premijum članstvo na platformi, drugo mesto se nagrađuje sa šest meseci premijum članstva, treće mesto sa tri meseca premijum članstva a svako sledeće zaključno sa 10. sa 30 dana premijum članstva
  • Trajanje promotivnog kviza znanja je vremenski ograničeno u skladu sa predviđenom kampanjom i posebno se naglašava

Za sve dodatne informacije neophodne za ispravno funkcionisanje ovog segmenta, potražite odgovore u objašnjenju svakog ciklusa odnosno kola kviza znanja, a za ostala pitanja s tim u vezi, obratite se redakciji na adresu elektronske pošte redakcija@srpskosrce.com

Srećno učešće i puno novostečenog znanja, želi Vam Vaša
Redakcija srpskosrce.com