gif

Manakova kuća, spomenik istoriji Beograda

Za ovu staru gradsku kuću vezuje se legenda da je bila namenjena turskom agi i njegovom haremu. Ono što predstavlja činjenicu jeste da je kuću kupio Grk Manojlo Manak, koji je 70. godina 19. veka u prizemlju držao pekaru i kafanu, a sprat je koristio za stanovanje. Kuća je dobila ime po njegovom rođaku Manaku Mihailoviću