gif

Patrijaršije u svetu: hramovi pravoslavne vere

Pravoslavne crkve se dele na autokefalne i autonomne. Prve su potpuno nezvisne, u jurisdikcijskom pogledu, dok su druge povezane s nekim od prvoslavnih autokefalnih crkava