gif

Poruka sa Svete gore

U petak, 27. marta 2020. sa početkim u 21:00 po grčkom vremenu (20:00 po srpskom), cela Sveta gora će služiti svenoćno bdenje posvećeno Presvetoj Bogorodici i svetom Haralampiju za izbavljenje od globalne pandemije

Takođe, u Grčkoj se danima unazad, u večernjim satima (oko 22:00), ogroman broj Pravoslavnih Hrišćana u svojim domovima posvećuje na kratko, koliko ko može, 10-15 minuta do pola časa,
čitanju molitava ili akatista, ili psalama, ili samo na brojanicama kroz Isusovu molitvu i molitvu Bogorodici, (svako sam određuje, kako kome najviše „leži“ i u čemu pronalazi najveću utehu), za izbavljenje svih ljudi u svetu od stradanja izazvanog korona virusom.
Tako, da znate, svako ima blagoslov, svako se može priključiti ovim molitvama. Kako bi smo u Duhu svi kroz molitvu bili Jedno i umolili Oca da nas pomiluje i da nas izbavi od zla.