gif

Srbi, sajdžije 200 godina starije od Švajcaraca

Kada se pomene časovnik, odnosno sat, prva asocijacija je ista kao za čokoladu – Švajcarska. A da li znate da je Srbin skoro 200 godina pre Švajcaraca uspostavio ovaj zanat i počeo njime da se bavi? Intenzivno!