gif

Znameniti Srbi Amerike, 2. deo – Mihajlo Pupin

Mihajlo Idvorski Pupin, rođen je u Idvoru a bio je srpski i američki naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija i počasni konzul Srbije u SAD... Izuzetan čovek i još veći mozak...