gif

Маркетинг

Портал и мобилна апликација srpskosrce.com омогућавају да се на страницама ових издања објављују маркетиншке и друге рекламне поруке, у виду банера, ПР текстова и других видова оглашавања.

Нису дозвољене поруке политичког и било ког другог законом забрањеног садржаја. За услове сарадње и цене рекламног простора, посебних захтева и покретање и вођење маркетиншких кампања на порталу и мобилној апликацији srpskosrce.com, обратите нам се на електронску адресу marketing@srpskosrce.com или број телефона +381 (0) 65 40 20 510