gif

Sabor Svetih Apostola – Pavlovdan

Srpska pravoslavna crkva slavi ovaj praznik 30. juna po crkvenom, a 13. jula po gregorijanskom kalendaru

Sabor Svetih slavnih i svehvalnih apostola, Pavlovdan, hrišćanski je praznik. Iako svaki od 12 velikih apostola ima svoj poseban dan kada se slavi, crkva je odredila ovaj praznik za saborni praznik svih apostola zajedno, i uz njih Pavla.

Ovim praznikom proslavljaju se Apostol Petar, Apostol Andrej, Jakov Zevedejev, Apostol Jovan, Apostol Filip, Apostol Vartolomej, Apostol Toma, Apostol Matej, Apostol Jakov Alfejev, Apostol Tadej, Apostol Simon Zilot, Apostol Matija, Apostol Pavle.

Svi apostoli, sem Jovana, mučenički su stradali. Evo i kako:

Petar – raspet na krst naopako;

Andrej – raspet na krst;

Jakov Zevedejev – posečen;

Filip – raspet na krst;

Vartolomej – raspet na krst, pa oderan i posečen;

Toma – izboden sa pet kopalja;

Matej – spaljen;

Jakov Alfejev – raspet na krst;

Tadej – raspet na krst;

Simon Zilot – raspet na krst;

Matej – kamenovan, pa mrtav posečen sekirom;

Pavle – posečen.

Sabor svetih slavnih i svehvalnih apostola pada na dan posle praznika svetog apostola Petra i Pavla. Car Konstantin Veliki (306—337) sagradio je u Carigradu hram u ime 12 apostola, a hram Sabor Svetih Apostola u Srbiji se nalazi u Apatinu, uz gradsko šetalište na samoj obali Dunava.