gif

Апотека као бензинска пумпа

Један од проблема моторизације Србије и српског народа почетком 20. века био је недостатак бензинских пумпи. Како се то решавало пре више од 100 година појаснио нам је Браца Петковић