gif

Čistač dolazi

Retrospektivna izložba Marine Abramović doprineće da Beograd postane umetnički centar Evrope. Muzej savremene umetnosti, naime, od 21. septembra tekuće do 20. januara naredne godine organizuje prvu veliku retrospektivnu izložbu Marine Abramović. Dosad se to nije dogodilo u ovom delu Starog kontinenta