gif

Istorijat slave i njeno tumačenja u Srba

Prehrišćansko poreklo običaja... Najviše pristalica ima verovanje da je slava hristijanizovani oblik starog slovenskog praznika posvećenog mitskom pretku porodice