gif

Ko smo mi zapravo? Koje nam je poreklo, čije gene nosimo?

U srpskom narodu je uvreženo mišljenje da je 500 godina pod turskim ropstvom ostavilo traga i na genetskom kodu Srba. Da li je to baš tako, je li svaki Srbin delimično i Turčin ili je realno stanje stvari nešto drugačije? Ovo su pitanja koje postavlja skoro svaki pripadnik srpskog naroda, ali pravog odgovora nije bilo. Bar do sada. Naime, genetičari su u Srbiji jako aktivni u novije vreme, naročito privatni istražitelji, naučnici i drugi, pa se odgovori nižu i nadovezuju jedan za drgim. Tako smo, konačno, dobili odgovor ko smo, šta smo i koje korene vučemo. Interesantno? Pročitajte u nastavku do kakvih rezultata se došlo. Možda ste baš Vi pripadnik tipičnog uzorka? Ili ste izuzetak koji potvrđuje pravilo? Nikada se ne zna...