gif

OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

O simbolu vere uopšte i njegovom poreklu: Simbol vere je učenje o osnovnim istinama hrišćanske vere, izloženo kratkim i preciznim rečima, razumljivim svima. U ovom slučaju nije potrebno ni u najmanjoj meri folozofirati i činiti tekst razumljiv samo dubokoumnim ljudima – potrebno je da simbole vere razume apsolutno svako, bez obzira na to da li je i koje škole završio, kakvo mu je porodično stablo i bilo šta drugo. Dakle, svaki pravoslavni vernik treba da zna i razume osnovne simbole vere. Simbol vere glasi: