gif

Србија, од злата јабука

Наша држава данас има нешто више од 32 тоне злата у резервама. То је око 2.500 полуга. Шта то значи за Србију а шта за грађане? Шта радити и како штедети?

Народна банка Србије задужена је, између осталог, и за чување финансијских резерви земље. Наша око 96 одсто златних резерви чува у форми полуга. Свака од њих има масу од 12,5 килограма. Позитиван тренд је, свакако, увећање резерви злата. Наиме, пред крај 2019. године, у трезорима НБС-а било је око 21 тона злата, данас је то знатно већа количина. И расте!

Више златних полуга значи и већу сигурност земље. То не говоре само стручњаци, већ и лидери свих земаља света. Е, сад, зависи ко када и у којим количинама може да увећава резерве злата.

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају септембра 2020. године биле су око 13 милијарди евра. Од тога је око 12,7 одсто девизних резерви злато. У маси, то је 32.120 килограма злата укупне вредности која се мери милијардама евра. И расте, због порасти вредности зата на светском  тржишту.

Злато се чува у облику златних полуга, 96 одсто. Преостала количина од четири одсто чува се у облику кованог злата. Од укупне количине злата, у трезору НБС се налази око две трећине, док се отприлике једна трећина налази на рачунима НБС у иностранству, код најеминентнијих и сигурних институција. Чување на различитим местима увећава сигурност резерви, по принципу броја јаја на једном месту.

Зашто улагати у злато?

Традиционална употребна вредност злата, као основне валуте, данас се више не користи. Савремена употребна вредност злата, огледа се у очувању вредности финансијског капитала, како појединаца, тако и држава. У преводу, злато значи финснсијско осигурање, без обзира на тренутну ситуацију на одређеној територији

Кроз историју, злато се показало као најбоља заштита и у слуцају велике инфлације, у случају дефлације, па и разноразних непогода изазваних природним катастрофама или људском глупошћу.

Шта радити са вишком готовине?

Разлика између државе и појединаца, практично, и не постоји. Бар када се говори о очувању вредности новчаних средстава. Стручњаци, тако, и грађанству које је то у могућности, препоручују улагање и такозвано инвестиционо злато. То је посебна врста злата изузетне чистоће, од 99,999 одсто и може да се купи у плочицама од једног, два или пет грама, односно у полугама већих маса. Оно што је за потенцијалне купце јако бито, јесте чињеница да је наша држава куповину инвестиционог злата ослободила пореза на додату вредност у износу од 20 одсто.

Финансијско осигурање будућности

Улагање у инвестиционо злато одређени број улагача користи и као облик финансијског осигурања личне и будућности својих ближњих. Тај тренд приметан је код улагача средњих година, који желе да повећају лична примања у периоду када престну да буду активни. Дакле, у пензионерским данима.

Ови улагачи купују инвестиционо злато у формату прикладном личним финансијским могућностима. Њихова пројекција је, да када оду у пензију, периодично или у складу са тренутним потребама, уновчавају по једну златну плочицу или дукат и да на тај начин повећају приходе.

У те сврхе најчешће се купују златне полуге од 10 грама, 20 грама, једне унце и 50 грама. Има и оних који се одлучују за плочице од једног или два грама, односно полуга од по пет грама.

Какво је кретање вредности зата?

Цена злата, у просеку, остварује стабилан годишњи раст, не само поништавајући дејство инфлације већ и реалну тржишну вредност. Злато је најбоље осигурање имовине од економске неизвесности и од ризика на тржишту финансија. Овај драгоцени метал није имагинарни вредносни папир, виртуелна валута чија вредност варира у огромним распонима, већ купцу физички доступан „предмет“ који је, уз то, и лако преносив.

Злато је све траженији инвестициони производ у свету, те је у последњих годину дана тражња за златом у Европи је нарасла више пута. Злато никада не може да се обезвреди до крајњих граница. Оно је вечно и вредност ће константно да му расте. За тај метал слободно може да се каже да је универзална валута, јер се њиме може трговати на свакој тачки планете. И свуда има исту вредност.

Заштита имовине кроз улагање у злато огледа се кроз раст цене овог племенитог метала у односу на стопу инфлације у посматраном периоду.

Шта је стварна зарада на злату?

Сваки раст цене злата изнад стопе инфлације у посматраном периоду, представља додатну добит односно чист профит. Дугорочно гледано, злато се показало као изузетно стабилан и поуздан чувар имовине од инфлаторних удара, којима је папирни новац посебно подложан. Једном унцом злата се пре два века могло купити тачно онолико робе колико и данас. Притом, мислимо на количину, масу и реалну тржишну вредност производа.

Насупрот томе, вредност папирног новца се вишеструко смањила, а у многим земљама домаћа валута због потпуног обезвређивања морала је да буде замењена новом.

Када почети са куповином злата

Никада није прерано или прекасно да се папирни или виртуелни новац конвертује у злато. У време економске и политичке нестабилности, инвеститори традиционално прибегавају такозваном сигурном уточишту за лични капитал, па у инвестициони портфолио укључују племените метале. На првом месту злато. Препорука инвестиционих саветника је да се пет до 10 одсто имовине држи у злату у временима стабилних тржишта, док би са доласком или наговештајем кризе тај проценат требало увећати до чак 30% инвестиционог портфолија.

Инвестициони дукати

Други формат инвестиционог злата су инвестициони дукати. Златни дукати или новчићи степена финоће једнаког или већег од 900 хиљадитих делова  900/1000, исковани после 1800. године, који јесу, или су бар били законско срество плаћања у држави порекла, а који се продају по цени која није виша од 80 одсто вредности злата на отвореном тржишту, сматрају се инвестиционим дукатима. Ови дукати немају нумизматичку вредност и не сматрају се колекционарским добрима. Инвестициони дукати производе се у реномираним светским ковницама које гарантују њихов беспрекоран интегритет.

Инвестиционо злато дефинисано је законом као златни производ чија је најмања прихваћена маса један грам и чија је финоћа 995/1000 или већа. Инвестиционо злато производи се у форми  златних  полуга и инвестиционих дуката.

Инвестиционо злато произведено у формату златних полуга има загарантовану финоћу 999,9 – скоро па апсолутно чисто злато без икаквих примеса. Златне полуге произоде се у престижним ковницама, које задоваљавају најстрозија правила пословања у погледу финоће и масе производа.

Принцип производње

Златне полуге производе се техником ковања  и ливења. Техника ковања представља производни процес формирања полуге, на начин да се на охлађеној златној полуги која на себи нема никаквих натписа, утискује текст и одговарајући заштитни елементи.

Свака инвестициона јединица има утиснут назив и лого произвођача, јединствени идентификациони број, тачну масу и финоћу 999,9.

Техника ливења представља производни процес у ком се злато у течном стању излива у калупе који већ садрже натписе и заштитне елементе.

Визуелна разлика између ових полуга јесте та што полуге произведене техником ковања имају јасне контуре, натписе и заштитне знакове. Насупрот њима, полуге добијене техником ливења имају нешто грубљи изглед, немају идеалне ивице а натписи нису оштри.

Врсте инвестиционих производа

Златне плочице од једног, два и пет грама спадају у категорију малих инвестиционих производа. Намењене су малим улагачима, али заузимају значајно место у портфолију средњих и великих улагача, као прелазни апоен у случају хитне потребе за ликвидношћу. Неретко се користе и као поклон јединице за разне догађаје. Израшују се техником ковања.

Златне плочице од 10 и 20 грама, налазе на се  на граници између малих и средњих инвестиционих производа. Заузимају значајно место у портфолију малих, средњих и великих улагача. Производни процес ових плочица је техника ковања.

Златне полуге од 50 и 100 грама спадају у средње инвестиционе производе. Код њих је оптималан однос величине јединице и цене грама злата у њима. Практичност је на заиста високом нивоу, јер у релативно малом „паковању“ корисник добија изузетну вредност. Заузимају битно место у портфолију средњих и великих улагача. Полуге од 50 грама производе се техником ковања, а полуге од 100 грама техником ковања и ливења.

Велике полуге

Златна полуге маса од 250, 500 и 1.000 грама спадају у категорију великих инвестиционих производа. Намењена је великим улагачима. Производе се искључиво процесом ливења.

Препоруке стручњака

Где год били и кога год питали за савет у шта уложити вишак новца, готово сви ће вам рећи исто – у злато. Има и заговорника куповина некретнина, али то је већ нека сасвим друга тема и област. Злато увек можете да понесете са собом, можете да га продате увек и набило ком месту, с њим можете да тргујете као и са папирним или електронским новцем али му се реална вредност никада неће смањивати. Може само да расте. Зато, злато је увек злато.