gif

Šta je masaža?

Masaža kao terapeutska metoda, stara je praktično koliko i samo čovečanstvo. Osnova masaže je dodir, a sam dodir je ništa drugo do deo komunikacijskog procesa, koji nam je neophodan i u velikoj meri nam pomaže još od trenutka rođenja. Setite se, na primer, kako majke laganim kružnim potezima miluju novrođenčad po stomaku... I to je masaža, masaža koja potpomaže proces varenja i pravilan rad celokupnog digestivnog trakta beba. Ovde ćemo da se bavimo masažom i njenim osnovama koje svako može da primeni kako na sebi tako i na najbližima, bez potrebe za „stručnim usavršavanjima“ i slično. Prođite sa nama bazne lekcije u ovom serijalu, pomoću kojih možete da olakšate određene tegobe ako ne da ih u potpunosti iscelite. Krenimo redom.