gif

Све се може кад’ се вредне руке сложе – ПГ Чупић

Учмалост градске средине, свакодневне понављајуће обавезе и све карактеристике велеграда, остављају на човеку велике ожиљке. Они се могу зацелити, барем, повременим враћањем природи и уживању у њој. А то, некако логично, подразумева и бављење благодетима природе у виду лековитих трава и справљању производа од њих