gif

12 типова знакова

Чисте типове једног знака јако је тешко, односно ретко срести. Најчешће је натус сложен од два знака. Сунчевог, односно основног знака и подзнака. Крећемо са упоређивањем једног знака према преосталих 11 знакова. За почетак – Ован