gif

Aplikacija umesto ključa!

U Nemačkoj je nedavno sprovedeno istraživanje među vozačima – šta im više odgovara; klasični ključ za automobil ili mobilna aplikacija koja će da preuzme ulogu klasičnog ključa. Evo kakvi su rezultati postignuti i šta se sve otvara kao nova poslovna mogućnost.