gif

Bokvica, biljka sa mnoštvom dejstava

U gradovima, na žalost, nije moguće pronaći sve dobrobiti prirode. Bar ne u njihovim izvornim oblicima. Ipak, kada se malo pobegne od urbane sredine, nije teško sresti se sa obiljem rastinja koje je dokazalo delotvornost. Bokvica je jedna od njih