gif

Pravoslavni kalendar – 27. oktobar, Sveta Petka, zaštitnica žena, bolesnih i siromašnih

Srbi su svetiteljki dali ime Petka po nazivu dana u nedelji - petku. Ona se rodila u tadašnjem selu Epivatu, kod grada Kalistratije, na obali Mramornog mora između Silimvrije i Carigrada, u Trakiji, polovinom 10. veka. Poticala je iz imućne i pobožne porodice, imala je brata Jevtimija. On se zamonašio veoma mlad, a u periodu između 989. i 996. godine postao je episkop Maditski i svetitelj u gradu Maditu kod Galipolja