gif

Да ли је плач део културе?

У нашој култури је карактеристично да девојчице, касније одрасле жене, плачу кад су бесне, када „хистеришу“, наиђу на препреку, на фрустрацију, на незадовољење потреба, а дечаци, касније одрасли мушкарци, бесне, бивају агресивни, намргођени, љути - када су тужни, када доживе губитак некога или нечега, својих циљева, посла, успеха...