gif

Definicija kafane

Kafana je reč turskog porekla. Ona označava mesto gde se – logično – ispija kafa, ali u Srba ova „institucija“ ima potpuno drugi značaj... Možemo da kažemo kulturološki. Pa, onda, šta je zapravo kafana?