gif

Frula, deo kulturnog nasleđa Srbije

Frula pripada duvačkim aerofonim instrumentima i pravi se od jednog komada drveta, najčešće šljive i drena