gif

Фрула, део културног наслеђа Србије

Фрула припада дувачким аерофоним инструментима и прави се од једног комада дрвета, најчешће шљиве и дрена