gif

Hrišćanstvo u kratkim crtama

Religija koja je danas najčešća jeste hrišćanstvo. Mnogi hrišćanstvo smatraju ideologijom evropske civilizacije koja vekovima ima najveći uticaj na svetu