gif

Ko je bio prvi srpski šofer, kako je dobio dozvolu, šta je sve i za koga radio?

Početak 20. veka u Srbiji bio je prilično turbulentan. Mnoge stvari su se događale, pa i početak motorizacije srpskog naroda. Naravno, najinteresantniji detalji su ko je to bio prvi srpski šofer, ko ga je obučavao, šta je i koga je vozio... I mnogo toga još