gif

Нема крста без 3 (три) прста

Поздрав са три прста, познат и као Српски, поздрав је који је изворно исказивао Свету Тројицу. Данас се то сматра за српски национални поздрав једном руком са спојеним (или раширеним) палцем, кажипрстом и средњим прстом