gif

Nema krsta bez 3 (tri) prsta

Pozdrav sa tri prsta, poznat i kao Srpski, pozdrav je koji je izvorno iskazivao Svetu Trojicu. Danas se to smatra za srpski nacionalni pozdrav jednom rukom sa spojenim (ili raširenim) palcem, kažiprstom i srednjim prstom