gif

Normalan čovek ne postoji

Psihijatar i psihoterapeut Karl Gustav Jung je rekao da ako mu nađemo normalnog čoveka, vratiće nam ga izlečenog. Reklo bi se da su ove reči duhovite ali nisu ni malo neozbiljne