gif

Običaji vezani za slavljenje slave

Slava je u vezi sa brojnim običajima, manje ili više prisutnim u tradiciji pojedinih mesta i porodica. Okosnicu tih običaja čine priprema slavskog kolača i žita