gif

Planinski kućeri – nekada potreba, danas avantura

Osnovna namena kućera bila je konačište čobana. Sada su to atrakcije turističke ponude etno turizma