gif

Pravoslavlje – osnovne osobine

Pravoslavlje predstavlja hrišćanstvo u svom izvornom i pravovernom obliku. Pojam pravoslavlja se odnosi na celokupno pravoverno hrišćanstvo koje počiva na Svetom pismu i Svetom predanju, odnosno na apostolskoj veri i odlukama sedam vaseljenskih sabora. Pravoslavni hrišćani ispovedaju izvorni Nikejsko-carigradski simbol vere. Pravoslavlje je oličeno u postojanju Pravoslavne crkve pod kojom se podrazumeva zajednica autokefalnih pomesnih crkava, koje su u punom međusobnom jedinstvu. Pravoslavna crkva se smatra jedinstvenom, svetom, sabornom i apostolskom crkvom, koju je osnovao Isus Hristos u Jerusalimu i koja je posle Vaskrsenja i Vaznesenja Gospodnjeg primila blagodat Duha svetoga na dan Pedesetnice.