gif

Protivotrov za zračenje 5G mreže

Nova, peta generacija mobilne telefonije donosi sa sobom i novu tehnologiju za koju se još ne može sa sigurnošću reći da li je štetna ili ne. Ipak, treba se pripremiti i pronaći način na koji se može zaštititi od eventualno negativnih posledica. I to pomoću potpuno prirodnih preparata. Evo i kako...