gif

Противотров за зрачење 5Г мреже

Нова, пета генерација мобилне телефоније доноси са собом и нову технологију за коју се још не може са сигурношћу рећи да ли је штетна или не. Ипак, треба се припремити и пронаћи начин на који се може заштитити од евентуално негативних последица. И то помоћу потпуно природних препарата. Ево и како...