gif

Православље – шта је и како је настало?

Историја хришћанске цркве дели се на три периода – први, од рођења Христа до 313. године када је римски цар Константин Велики хришћанима дао право да слободно шире своју веру (рана црква), други – од 313. до 1054. године, односно до великог раскола када се формира источна Православна црква и западна Римокатоличка, и трећи – од 1054. до савременог доба где је дошло до отцепљења протестаната од Римокатолика током 16. века... Шта се све дешавало и како се шта дефинише?