gif

Seča knezova

Sasvim slučajno jedno pismo je palo u ruke dahijama, koji su tek tada uvideli kakva je situacija u Beogradskom pašaluku