gif

Srpska dijaspora u Austriji, oko 350.000 ljudi

Kao i na svim ostalim meridijanima, Srbi u Austriji su građani Austrije srpskog porekla i Srbi koji žive i rade u toj zemlji