gif

Све у 16! Знате ли зашто то изговарамо?

Откуд баш број 16? Колико значења има та изрека, када се користи, зашто се користи... И, разуме ли ко о чему се ту, заправо, ради?