gif

Sveti Pantelejmon

Sveti Pantelejmon ili sveti Pantelija (pun samilosti, sveosećajan) rodom je iz Nikomidije, današnji grad Izmit u Turskoj, od oca bogatog neznabošca Evstorgija i majke hrišćanke Evule. U Srba se slavi devetog avgusta po novom kalendaru

Njegovo ime dobijeno po rođenju bilo je Panteleon, prevodi se kao „lav u svemu“. Kasnije mu je ime promenjeno u Pantelejmon, a što ima drugačije, suprotno značenje.

Kao mladić, izučio je prvo gramatičku školu, u kojoj su se učile svetovne nauke. Onda je izučio lekarske nauke, kod tada poznatog lekara Efrosina. Postao je njegov pomoćnik i svuda ga pratio. Starac progonjeni Hrišćanin Ermolaj ga je preveo u hrišćanstvo. Postao je Pantelejmon veliki Hrišćanin, koji se trudio da pomogne ljudima, pre svega lekarskim umećem.

Jednoga slepca, kojeg su lekari uzalud lečili, on izleči imenom Hristovim. Lekari ga optužiše caru Maksimijanu, pred kojim se on objavi hrišćaninom i pred kim na isti način kao i slepca izleči jednog oduzetog čoveka. Car Svetog Pantelejmona stavi na muke, ali Gospod mu se javljao nekoliko puta i isceljivao ga je. Na kraju, na gubilištu, on kleče na molitvu. Dželat ga udari mačem po vratu, ali mač se polomi. I nije ga mogao poseći dok nije završio molitvu i sam rekao da ga poseku.

Sveti Pantelejmon je postradao 304. godine. Mošti su mu čudotvorne i nalaze se u više pravoslavnih crkvi. U svetogorskom ruskom manastiru Svetog Pantelejmona čuva se njegova glava. Deo moštiju se nalazi i u srpskom manastiru Hilandaru. Priziva se u molitvama pri vodoosvećenju i jeleosvećenju.

Stara Sveta Vodica na kanalu Petri, nekad u ataru banatskog sela Perleza, ima vodičku kapelu podignutu 1875. godine, posvećena je Svetom Pantelejmonu. Tu su pobožni narod okupljao uoči Svetog Pantelije i koristio osvećenu vodu iz bunara za lečenje očiju. Trahoma je bila glavna očna boljka u tom predelu, od koje su mnogo oslepeli.

Po njemu je 1996. godine u Kragujevcu kod naselja Stanovo podignuta crkva, a posvećeni su mu mnogobrojne crkve i manastiri u mestima diljem Srbije.