gif

Masaža

Šta je masaža?

Masaža kao terapeutska metoda, stara je praktično koliko i samo čovečanstvo. Osnova masaže je dodir, a sam dodir je ništa drugo do deo komunikacijskog procesa, koji nam je neophodan i…

Više informacija