gif

Znate li kako su beogradske opštine dobile imena?

U našem narodu ništa nije slučajno. Pa i kada se radi o imenima, bila ona lična ili označavala neki geografski pojam, teritoriju... Grad... Tako je i sa opštinama našeg Glavnog grada, koja su „krštena“ po nekim događajima, ljudima, okolnostima... Znate li poreklo njihovih imena?