gif

Karakteristični srpski običaji – 2. deo

Mnogobrojni srpski običaji vezani su za proslave. Jedni od najbitnijih su veridba, svadba, rođenje deteta, rođendani... Pozabavimo se, sada, sa tim svečarima