gif

Srpska azbuka kroz vreme – jedinstveno ćirilično pismo

Srpski jezik se, među lingvistima, smatra prilično teškim za učenje i govor. Razlog tome je složena ali tačno određena gramatika, koja ne dozvoljaava da se izgovorena reč i rečenica mogu razumeti na različite načine. Istina, postoje reči koje mogu da „zbune“, ali tu je – onda – akcentacija, i sve je rešeno. Ipak, krenimo od azbuke, koja je jedinstvena po tome što jedan znak sa sobom donosi jedan glas. I to je jedinstven slučaj vredan pažnje. Interesantan detalj predstavlja činjenica da je sa prvobitnih 44, odnosno 48 znakova, Vuk Stefanović Karadžić srpsko pismo sveo na 30 glasova/slova, koji međusobnim kobinovanjem čine osnovu srpskog jezika. Pa, hajde da se upoznamo sa onim čime slobodno možemo da se hvalimo – piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano, rekao je Vuk. Pa, poslušajmo ga...