gif

Srpska dijaspora u Nemačkoj, oko 700.000 ljudi

Srbi, kao i ostali narodi sa područja bivše Jugoslavije koji su migrirali u Nemačku, integrisani su u tamošnje društvo ali su i zadržali svoja nacionalna obeležja